Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

Đàn bà khóc.


Mẹ chưa bao giờ khóc trước mặt tôi.
Chỉ trừ 1 lần, khi cả hai mẹ con đều biết rằng ba sẽ không bao giờ trở lại.

Không biết là điềm gở hay 1 cái gì đó mới mẻ hơn, khi tôi nói có lẽ chúng tôi sắp được đoàn tụ.

Sài gòn, ngày 29/06/2011
After an exhauting working day.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét