Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Đang nghe.
Track no. 13 - A Maiden's Prayer / Walter Hautzig (2008)


Sau lưng, nến cháy lung linh.
1 khuya cuối tuần.
Oh, life!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét