Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Viết cho tình yêu.

Tình yêu của tôi mang đầy màu sắc của sự chiếm hữu. Một tình yêu đầy con nít đến ích kỷ.

Đối với anh, người đã chiếm hữu trái tim tôi suốt 2 năm qua, tôi cũng không thể phân định rõ rằng đó là tình yêu or 1 cảm giác hoàn toàn bản năng của sự muốn chiếm hữu kia ?
Is it love or lust?

Đêm qua, tôi đã hoàn toàn thất bại. Anh đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Hoàn toàn. Mãi mãi.

Tôi ngồi đó, lặng nhìn tấm lưng anh bước đi ra cửa giống như hình ảnh ngày xưa cha tay sách túi và tay xoay tay cầm cửa.

Tôi mất anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét