Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Life is brief, and then you die. You know?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét