Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

Đêm cuối tuần... Buồn.


"Nó chết rồi, con chim của tôi
Con chim se sẻ mới ra đời
Hôm qua nó hãy còn bay nhảy,
Chỉ một ngày giam, đã chết rồi.

Tôi muốn cô đơn dịu bớt sầu,
Nên tôi yêu nó, có gì đâu!!!
Tình thương vô ý gây nên tội,
Tôi đã tù, sao bắt nó tù?

Sao nỡ dù trong giây phút thôi
Bắt con chim nhỏ hận câm lời?
Sao không trả nó về cho mây gió?
Cho nó say sưa uống ánh trời?

Tôi dẫu dành com mớm nó ăn.
Đủ làm sao được, thiếu không gian!!!
Sao tôi không hiểu, sao không hiểu?
Để tội tình chưa, nó chết oan!"

Trích: "Con chim của tôi" - Tố Hữu.

Những vần thơ, giọng đọc con trẻ làm hiệ dần trong tôi những hình ảnh kỷ niêm một thời.

Viết tặng Mr. Hòa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét