Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

I ksised a guy.

Nụ hôn khi trời về sáng đó - không mang lại cho tôi sự thanh thản như tôi hiện đang có của ngày hôm nay, khi đang viết đây.

Chính bản thân tôi - đã tự tháo được xiềng xích chính trong trái tim mình. Một cảm giác nhẹ nhàng và tuyệt vời này.

Tất cả mọi thứ dường như cứ rõ ràng hơn, hiển hiện ra trước mắt.

Tôi cần sống cuộc sống của mình. :-)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét