Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Anh, niềm đau đến vội.

Không hẳn bài viết chỉ đề cập đến mỗi một chủ thể được đề cập đến ở tiêu đề, nó rộng & sâu hơn như vậy nhiều. :)