Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

V buồn.

Đáng lý ra là giờ đang nằm trên giường ngày o o...

Nhưng vẫn ngồi đây, type những dòng vô tư lự & lòng lo ngay ngáy về việc test kiến thức PFS ngày mai.
Chưa chuẩn bị được gì cả.

Thèm được 1 kỳ ngỉ. Thèm được cảm giác không phải gồng mình chống chọi với cả thế giới.
Lo quá.