Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Loser like me.

Tôi chưa bao giờ để anh ra đi trong tâm trí mình, suốt những ngày rồ dại vừa qua.
Tôi chưa từng.

& tất cả những điều ấy cứ đổ dồn, đổ dồn; khiến con tim đau đớn quặn thắt.
Tại sao ko phải là tôi (mà lại là 1 người phụ nữ nào khác?). Tại sao ko phải là tôi?

Đau đớn lắm.