Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

Trưa, khóc ở văn phòng.Tại sao chúng ta phải yêu?
Tại sao tình yêu lại quan trọng đến thế?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét